Šah OŠ dječaci – 2019/2020

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2019./2020. 1. SPORT ŠAH – ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ OŠ 3. M / Ž M 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka 5. VODITELJ- DOMAĆIN   6. DATUM NATJECANJA 17.12.2019. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 18.12.2019. 8. BROJ EKIPA NA...

Šah OŠ djevojčice – 2019/2020

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2019./2020. 1. SPORT ŠAH – ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ OŠ 3. M / Ž Ž 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka 5. VODITELJ- DOMAĆIN   6. DATUM NATJECANJA 17.12.2019. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 18.12.2019. 8. BROJ EKIPA NA...