Županijski savez
školskog športa
Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik
Vukovarska 16tel: 020 / 351 – 185
fax: 020 / 351 – 188

e-mail:
martin@skolskisport-dnz.hr

www.skolskisport-dnz.hr

Izvršni odbor

Boris Krstičević
predsjednik savezaNenad Šeparović
dopredsjednik savezaIvica Čular
Antonio Lučić
Antun Jurkić
Karmala Nikolić Prkačin
predstavnici škola s područja Dubrovnika

Nenad Šeparović
Nino Raos
predstavnici škola s područja Korčule

Ivan Šprlje
Frane Božić
predstavnici škola  s područja Neretve

Ružica Marković
predstavnik Grada Dubrovnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ljube Kulaš
predstavnik Dubrovačko- neretvanske županije Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije
adresa Dubrovnik, Vukovarska 16,
Telefonski broj Saveza 020 351 185,.
telefaksa 020 351 188
Predsjednik Saveza Boris Krstičević
telefon 020 679 132
Tajnik Saveza Martin Bogoje
telefon 020 351 185,.
telefaks 020 351 188
mobilni telefon 098 243 508
Matični broj Saveza 014 66 330
Žiro račun HR70 2407000 1100024383

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije osnovan je 28. rujna 1999. godine, a osnivači i članovi saveza su školski športski klubovi osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske županije.

Savez je kao pravna osoba registriran 19. listopada 1999. godine Rješenjem Dubrovačko-neretvanske županije – Ureda za opću upravu Klasa: UP/I-230-02/99-01/54, Ur.broj: 2117-11/2-99-2 upisom pod registarskim brojem udruge 19000551.

Puni naziv saveza je Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije.
Matični broj Saveza je 014 66 330.
Sjedište Saveza je u Dubrovniku, Vukovarska 16, u okviru prostorija Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Telefonski broj Saveza je 020 351 185, telefaksa 020 351 188 i mobilni telefon 098 243 508.
Žiro račun Županijskog saveza školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije je broj  HR70 2407000 1100024383  kod Nove banke.

Gospodin Boris Krstičević, prof., predsjednik Županijskog saveza školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije rodio se   08. srpnja 1956. godine u Metkoviću.
Zaposlen u Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Ploče.
U županijskom savezu školskog športa Dubrovačko-Neretvanske županije prisutan je od 1995. godine tj. od osnivanja saveza i to  kao suosnivač Saveza a od 2001. godine predsjednik je Saveza.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji postoji  31 osnovna škola koje pohađa 11000 učenika, 16 srednjih škola sa 5500 učenika i 3 učenička doma s oko 250 učenika, te su školski klubovi osnovani u svim ovim ustanovama i da je u njihov rad uključeno preko 6000 učenika.

Ured za opću upravu Dubrovačko-neretvanske županije odobrio je upis Saveza u Registar udruga Dubrovačko-neretvanske županije rješenjem Klasa:UP/I-230-02/99-01/54, Ur. broj 2117-11/2-99-2 od 19. listopada 1999. godine. Upis je obavljen 19. listopada 1999. pod registarskim brojem udruge 19000551.

U Skupštini saveza su predstavnici svih školskih športskih klubova, jedan predstavnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, predstavnik Grada Dubrovnika – Upravnog odjela za društvene djelatnosti i predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije – Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport.

Predsjednik Saveza je gospodin Boris Krstičević iz Ploča.

Dopredsjednik Saveza je gospodina Nenad Šeparović.

Tajnik Saveza je gospodin Martin Bogoje iz Dubrovnika.

U Izvršnom odboru je 11 članova i to:

Članovi izvršnog odbora:
Predsjednik Saveza Boris Krstičević
Predstavnici srednjih škola s područja Dubrovnika Ivica Čular
Toni Lučić
Predstavnik srednjih škola s područja Korčule Nenad Šeparović
Predstavnik srednjih škola s područja Neretve Ivan Šprlje
Predstavnici osnovnih škola s područja Dubrovnika Karmela Nikolić Prkačin
Anton Jurkić
Predstavnik osnovnih škola s područja Pelješca i Korčule Nino Raos
Predstavnik osnovnih škola s područja Neretve Frano Božić
Predstavnik Grada Dubrovnika
Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb
i civilno društvo
Ružica Marković
Predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Savez objedinjava, koordinira i provodi školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, prati opću politiku športa u školama te predlaže mjera za unapređenje školskog športa.
Savez organizira i provodi natjecanja školskih športskih klubova u slijedećim športovima:

Popis športova - srednje škole

Košarka   –       mladići / djevojke
Rukomet   –     mladići / djevojke
Odbojka  –      mladići / djevojke
Atletika –        mladići / djevojke
Cross    –         mladići / djevojke
Stolni tenis –  mladići / djevojke
Futsal  –          mladići / djevojke
Badminton  – mladići / djevojke

Popis športova - Osnovne škole

Šah –               djevojčice / dječaci
Košarka –        djevojčice / dječaci
Odbojka –       djevojčice / dječaci
Futsal  –          djevojčice / dječaci
Rukomet –        djevojčice / dječaci
Atletika –        djevojčice / dječaci
Plivanje –         djevojčice / dječaci
Gimnastika –   dječaci / djevojčice
Stolni tenis –   djevojčice / dječaci
Cross    –         dječaci / djevojčice
Badminton –   djevojčice / dječaci
Judo  –             dječaci / djevojčice

Košarka –        djevojčice / dječaci  do VI. raz.
Odbojka –       djevojčice / dječaci  do VI. raz
Rukomet –       djevojčice / dječaci
Futsal –           dječaci  do VI. raz

Atletika –        djevojčice / dječaci

POPIS školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnika u imenovanih u Skupštinu Županijskog saveza školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije:

 

Srednje škole

1. Matilda Cvjetković Ćosić, ŠŠD „Viktorija“, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
2. Vlaho Zlošilo, ŠŠD „Gimnazijalac“, Gimnazija Dubrovnik,
3. Ivica Čular, ŠŠD „Sanitas, Medicinska škola Dubrovnik,
4. Marko Nodilo, ŠŠD „Obrtnik“, Obrtnička škola Dubrovnik,
5. Marko Butigan, ŠŠD „Crvena Hrvatska“, Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik,
6. Antonio Lučić, ŠŠD „Pomorac“, Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik,
7. Ivana Batinić, ŠŠD „Umjetnik“, Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik,
8. Dražen Šprem, ŠŠD „Cipol“, Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik
9. Maro Pulić, ŠŠD „Ruđer“, Klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik
10. Vana Veršić, ŠŠD „Korčula“, Srednja škola Petra Šegedina Korčula,
11. Nenad Šeparović, ŠŠD „Škoj“ Srednja škola Blato,
12. Ofelija Dragojević, ŠŠD „Dupin“ Srednja škola Vela Luka,
13. Siniša Spremo, ŠŠD „Ploča“, Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče,
14. Stipan Prce, ŠŠD „Gimnazija Metković“, Gimnazija Metković,
15. Ivan Šprlje, ŠŠŠD „Narona“, Srednja škola Metković,
16. Mario Sršen, ŠŠD „Srednja škola Opuzen“, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen,

Osnovne škole

17. Tinka Bilić, ŠŠD „Konavle“, Osnovna škola “Gruda”,
18. Boris Obradović, ŠŠD „OŠ Cavtat“, Osnovna škola “Cavtat”,
19. Anton Jurkić, ŠŠD „Brenum“ Osnovna škola “Župa Dubrovačka”, Mlini,
20. Zoran Sekulić, ŠŠD „Domagoj“ OŠ Marina Getaldića, Dubrovnik,
21. Sandra Tošović, ŠŠD „Vidra“,, Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik,
22. Mario Varezić, ŠŠD „Petka“ Osnovna škola “Lapad”, Dubrovnik ,
23. Karmela Nikolić Prkačin, ŠŠD „Gundulić“, Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik,
24. Petra Đapić Caput, ŠŠD „Ombla“, Osnovna škola “Mokošica”, Dubrovnik,
25. Tihana Ruso Cvilinder, ŠŠD „Vrtovi sunca“, Osnovna škola Antuna Masle, Orašac ,
26. Petar Brašić, ŠŠD „Admiral“, Osnovna škola “Slano”,
27. Petar Brašić, ŠŠD „Primorje“, Osnovna škola “Primorje”, Smokovljani,
28. Elena Glavor Peković, ŠŠD „Stoviš“, Osnovna škola “Ston”,
29. Nino Raos, ŠŠD „Janjina“ Osnovna škola “Janjina”,
30. Marijana Marković, ŠŠD „Mljet“ Osnovna škola “Mljet”, Babino Polje,
31. Lara Violić, ŠŠD „Pelješka Župa“ Osnovna škola “Kuna”, Kuna,
32. Lara Violić, ŠŠD „Zabrižak“, Osnovna škola “Trpanj”,
33. Kristijan Kapiteli, ŠŠD „Orebić“, Osnovna škola „Orebić“,
34. Velebit Veršić, ŠŠD „Petar Kanavelić“ Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula,
35. Ante Radovanović, ŠŠD „Morač“,, Osnovna škola „Ante Curać Pinjc“, Žrnovo,
36. Emil Radovanovići, ŠŠD „Pošip“, Osnovna škola “Smokvica”,
37. Gordana Šeparović, ŠŠD „Oswnovna škola Blato“ Osnovna škola “Blato”,
38. Lenko Dragojević, ŠŠD „Val“,, Osnovna škola “Vela Luka”,
39. Đorđe Mileusnić, ŠŠD „Lastovo“ Osnovna škola “Braća Glumac”, Lastovo,
40. Frano Božić, ŠŠD „Ploče“, Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Ploče,
41. Ivor Šimunović, ŠŠD „Staševica“, Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica,
42. Mari Ćopo, ŠŠD „Orlovac“, Osnovna škola „Ivo Dugandžić Mišić“, Komin,
43. Meri Ćopo, ŠŠD „Neretvanski gusar“, Osnovna škola “Opuzen”,
44. Renato Ćopo, ŠŠD „Norin“,, Osnovna škola “Kula Norinska”,
45. Boris Brčić, ŠŠD „Predolac“, Osnovna škola Stjepana Radića, Metković,
46. Nino Šešelj, ŠŠD „Gusar“,  Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković,
47. Duško Dominiković, ŠŠD „Otrići-Dubrave“, OŠ „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci
48. Boris Krstičević, Ured državne uprave u DNŽ – Ispostava Ploče,
49. Ljube Kulaš, Dubrovačko-neretvanska županija,
46. Ružica Marković, Grad Dubrovnik,