FUTSAL – Osnovne škole

 

RUKOMET – Osnovne škole

 

ODBOJKA – Osnovne škole

 

STOLNI TENIS – Osnovne škole

BADMINTON- Osnovne škole

 

JUDO – Osnovne škole

 

GIMNASTIKA – Osnovne škole

 

ATLETIKA – Osnovne škole

 

PLIVANJE – Osnovne škole

 

ŠAH – Osnovne škole

 

KROS – Osnovne škole do VI. razreda

 

KROS – Osnovne škole do VIII. razreda