Kros OŠ dječaci – 2017/2018

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019. 1. SPORT KROS 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž MUŠKARCI 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA 5. VODITELJ- DOMAĆIN MIHAELA PAVLOVIĆ 6. DATUM NATJECANJA 12.4.2018 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 12.4.2018 8. BROJ...

Kros OŠ djevojčice – 2017/2018

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019. 1. SPORT KROS 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž ŽENE 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA 5. VODITELJ- DOMAĆIN MIHAELA PAVLOVIĆ 6. DATUM NATJECANJA 12.4.2018 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 12.4.2018 8. BROJ EKIPA NA...

Kros OŠ dječaci do VI. razreda – 2017/2018

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019. 1. SPORT KROS – VI 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž MUŠKARCI 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA 5. VODITELJ- DOMAĆIN MIHAELA PAVLOVIĆ 6. DATUM NATJECANJA 11.4.2018 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 12.4.2018...

Kros OŠ djevojčice do VI. razreda – 2017/2018

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019. 1. SPORT KROS – VI 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž ŽENE 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA 5. VODITELJ- DOMAĆIN MIHAELA PAVLOVIĆ 6. DATUM NATJECANJA 11.4.2018 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 12.4.2018 8....