Futsal OŠ dječaci – 2019/2020

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA  2019.-2020. 1. SPORT                SKUPINA FUTSAL – ŽUPANIJSKO PRVENSTVO 2. OŠ / SŠ                M / Ž OSNOVNA ŠKOLA – DJEČACI 3. MJESTO ODIGRAVANJA SPORTSKA DVORANA OŠ MOKOŠICA 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA...

Futsal OŠ djevojčice – 2019/2020

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020. 1. SPORT                SKUPINA FUTSAL – ŽUPANIJSKO PRVENSTVO  2. OŠ / SŠ                M / Ž OSNOVNA ŠKOLA – DJEVOJČICE 3. MJESTO ODIGRAVANJA SPORTSKA DVORANA OŠ MOKOŠICA 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA...