ŠŠD „Val“ Osnovna škola „Vela Luka“

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023./2024.

1.

SPORT

ŠAH

2.

OŠ / SŠ

3.

M / Ž

Ž

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

Studentski centar Dubrovnik

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

Mihaela Pavlović

6.

DATUM NATJECANJA

08.11.2023.

7.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

1

8.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

0

9.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

5

10.

IME I PREZIME SUDACA

Sulejman Islamović, IA, IO

 

1

OŠ Vela Luka

3-0/ BB

OŠ Cavtat, Cavtat

 

 KONAČNI POREDAK:

Mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ VELA LUKA

VAL

DUŠKO CVJETKOVIĆ

ELENA OBRST, ELA CVJETKOVIĆ, AJŠA ČOKIĆ, VESNA PRIŽMIĆ, JOSIPA ŽUVELA

2.

OŠ Cavtat

cavtat

DOMINIK RODIĆ

PETRA HRČAN, KLARA KESOVIA, GABRIELA SRGOTA