ŠŠD „Gimnazijalac“ Gimnazija Dubrovnik

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2021.-2022.

1.

SPORT

ATLETIKA

2.

/

SREDNJA ŠKOLA

3.

M / Ž

DJEVOJKE

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

07.11.2022.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

08.11.2022.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

1

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

1

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

8

11.

IME I PREZIME SUDACA

 

 

KONAČNI POREDAK:

 

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

 

 

1.

SŠ GIMNAZIJA

GIMNAZIJALAC

VLAHO ZLOŠILO

LARA BAJAC, ANA  MACAN, LUCIJA KRILANOVIĆ, NIKA ALAMAT, NIKA TOMŠIĆ, MIA KULAŠ, MARA SEBASTIJAN

 

100m – učenice SŠ 11:05

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

LARA

BANJAC

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

14.26

1

1

400m – učenice SŠ 11:15

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

ANA

MACAN

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

1:10.40

1

1

800m – učenice SŠ 11:25

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

LUCIJA

KRILATOVIĆ

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

3:16.68

1

1

1500 – učenice SŠ 11:35

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

NIKA

ALAMAT

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

6:27.10

1

1

DALJ – učenice SŠ 11:00

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

NIKA

TOMŠIĆ

GIMAZIJALAC

DUBROVNIK

4.11

1

1

VIS – učenice SŠ 11:00

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

 

NIKA

RADIŠ

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

120

1

1

 

KUGLA 4 KG – učenice SŠ 11:00

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

 

MIA

KULAŠ

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

6.40

1

1

 

100-200-300-400 – učenice SŠ 11:45

 

 

 

Ime

Prezime

ŠŠD

Mjesto

Rezultat

Mjesto

Bodovi

1

 

 

GIMNAZIJALAC

DUBROVNIK

2:44.31

1

2