IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT

BADMINTON

2.

OŠ / SŠ

SREDNJA ŠKOLA

3.

M / Ž

Ž

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

22.01.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

26.01.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

3

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

3

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

12

11.

IME I PREZIME SUDACA

 

 

 

 

KONAČNI POREDAK:

 

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

ŠŠD GIMNAZIJALAC

VLAHO ZLOŠILO

BARBARA JANIČIĆ, HANA DILBEROVIĆ, MAJA MAKIVIĆ, NOA SELMANI

2.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

ŠŠD CRVENA HRVATSKA

MARKO BUTIGAN

DORA ŠURKOVIĆ, NIKOLINA KABIČEK, DAJANA POPOVIĆ, MICHELA BRESAN

3.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

ŠŠD OBRTNIK

JOSIP DEDO

MARA RADIČEVIĆ, PETRA JEMIN, NORA PINTER

 

 

 

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

2 – 3

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJA DUBROVNIK

3 – 0

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

0 – 3

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK