IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019.

1.

SPORT

GIMANSTIKA

2.

OŠ / SŠ

OSNOVNA ŠKOLA

3.

M / Ž

Ž

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

29.01.2019

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

01.02.2019

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

3

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

4

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

15

11.

IME I PREZIME SUDACA

/

 

 

KONAČNI POREDAK:

mj

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ MOKOŠICA

ŠŠD OMBLA

IVAN PRCE

MARIS BRKOVIĆ, MATEA MASLAČ, MATEA FRANQELI, ANTEA BOBIĆ, MATEA BULJAN

2.

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

ŠŠD BRENUM

KARMEN MATUŠIĆ

STELA RAMIĆ, RENATA OBLIZALO, NINA TURČINOVIĆ, LUCIJA MILOSLAVIĆ, MARI PLEŠTINA

3.

OŠ BLATO

ŠŠD BLATO

GORDANA ŠEPAROVIĆ

TAMARA MARINOVIĆ, LUNA MAŠKOVIĆ, ANJA SARDELIĆ, IDA FARAČ, NIKOLINA BOROVINA

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

OŠ MOKOŠICA

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

Maris Brković

9,25

9,40

9,40

 

2.

Matea Maslač

9,45

9,50

9,70

9,80

 

3.

Matea Franqeli

9,30

9,60

9,45

9,80

 

4.

Antea Bobić

 /

9,35

9,40

 

5.

Matea Buljan

9,30

9,20

9,75

 

 

UKUPNO

37,30

37,65

37,95

38,75

151,65

 

                                                                                           

 

OŠ ŽUPA DBK

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

Stela Ramić

9,35

9,10

9,40

9,15

 

2.

Renata Oblizalo

9,20

8,00

9,15

9,05

 

3.

Nina Turčinović

 /

9,00

8,90

 

4.

Lucija Miloslavić

9,00

9,20

 /

 

5.

Maris Pleština

9,25

9,40

9,55

9,25

 

 

UKUPNO

36,80

35,50

37,30

36,35

145,95

 

 

 

OŠ BLATO

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

Tamara Marinović

0,00

0,00

5,70

9,40

 

2.

Luna Mašković

9,45

9,00

9,15

9,60

 

3.

Anja Sardelić

9,30

9,10

8,25

9,35

 

4.

Ida Farac

9,40

9,35

9,45

9,70

 

5.

Nikolina Borovina

8,00

8,70

8,70

 /

 

 

UKUPNO

36,15

36,15

35,55

38,05

145,90