IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019.

1.

SPORT

GIMANSTIKA

2.

OŠ / SŠ

OSNOVNA ŠKOLA

3.

M / Ž

M

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

29.01.2019

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

01.02.2019

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

2

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

5

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

10

11.

IME I PREZIME SUDACA

/

 

KONAČNI POREDAK:

mj

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ BLATO

ŠŠD BLATO

GORDANA ŠEPAROVIĆ

TONI ŠEPAROVIĆ, MARKO VLATKO, LEO TELENTA, IVAN BAČIĆ, NIKOLAS KUNJAŠIĆ

2.

OŠ MOKOŠICA

ŠŠD OMBLA

IVAN PRCE

FILIP MATUŠAN, ORLANDO BRATČEVIĆ, IVAN NOVIĆ, ANDREJ VUKOREP, IVAN MUHOBERAC,

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

                                         

OŠ BLATO

PREČA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

Toni  Šeparović

19,50

19,35

19,40

19,60

 

2.

Marko Vlatko

19,40

19,00

18,70

19,45

 

3.

Leo Telenta

 /

18,90

 

4.

Ivan Bačić

19,50

19,40

19,55

19,50

 

5.

Nikolas Kunjašić

19,30

19,00

19,50

 

 

UKUPNO

77,70

76,75

76,55

78,05

309,05

 

 

 

OŠ MOKOŠICA

PREČA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

Filip Matušan

19,10

19,10

19,10

19,20

 

2.

Orlando Bratičević

19,10

19,00

18,30

19,20

 

3.

Ivan Nović

 /

18,20

 

4.

Andrej Vukorep

19,20

19,10

19,25

19,20

 

5.

Ivan Muhoberac

19,30

19,00

19,30

 

 

UKUPNO

76,70

76,20

74,85

76,90

304,65