IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019.

1.

SPORT

JUDO

2.

OŠ / SŠ

OSNOVNA ŠKOLA

3.

M / Ž

ŽENE

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

22.01.2018

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

22.01.2018

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

4

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

31

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

36

11.

IME I PREZIME SUDACA

IGOR JANKOVIĆ

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ CAVTAT

CAVTAT

MATKO KLARIĆ

NIKA KATUŠIĆ, PAOLA KATUŠIĆ, MIA MAREVIĆ, MIHAELA DROBAC, GABRIJELA LJUBIŠIĆ, MIHAELA BAULE, ANTONIJA ĐURKOVIĆ, MARA BAGOJE, PETRA ĐURKOVIĆ, NIKA ANTONIČIĆ, DOROTEA DROBAC, LUCIJA ŠULJAK

2.

OŠ BRAĆA GLUMAC

LASTOVO

MARTINA BAŠIĆ IVČEVIĆ

KATRIN LEŠIĆ, NEVENA ŽARKOVIĆ, LARA LEŠIĆ, LINA PIAIĆ PERŠIN, NIKOL SIMIĆ, IVANA LEŠIĆ, MARIA FRLAN, LENA LEŠIĆ, STEFI LEŠIĆ

3.

OŠ LAPAD

PETKA

HADŽIRA BRKOVIĆ

ESTER AMARIJA BULIĆ, MARA LUJO, IVONA CAPUT, LORENA PAOLA ARIAS, NIKA NAPICA, PETRA SKURLA,TEA IVANIŠEVIĆ, MERI ČOLOVIĆ, DITA VULANOVIĆ

4.

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

BRENUM

VIDE VLAHIĆ

ANDREA IVANOVIĆ, EMA LJUMOVIĆ, NINA MILOSLAVIĆ, ANA KARLA KRMEK, PAULA PALAMETA, NERA MRČELA

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

ŠKOLE

BODOVI

OŠ CAVTAT

43

OŠ BRAĆA GLUMAC

35

OŠ LAPAD

30

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

36