IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019.

1. SPORT KOŠARKA  – VI. RAZ. ŽUPANIJSKO
2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA
3. M / Ž DJEVOJČICE
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA
5. VODITELJ- DOMAĆIN MIHAELA PAVLOVIĆ
6. DATUM NATJECANJA 07.05.2018.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 24.05.2018.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 2
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 1
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 14
11. IME I PREZIME SUDACA SAMIR BAJRAMOVIĆ

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. OŠ “IVANA GUNDULIĆA” GUNDULIĆ ALMA MAJSTOROVIĆ ELLA MAJSTOROVIĆ, PAULA LOBAŠ, INDA ĆUSTOVIĆ, ILMA ŠAROTIĆ, DANIJELA ĐURIĆ, MIA MIROVIĆ, IVA TOKIĆ, MARTINA LONČAR, AMELA MEŠKOVIĆ, UNA MAJSTOROVIĆ, DOLORES STABILE, JAYLIN DONERTAS
2. OŠ “MARINA DRŽIĆA” VIDRA CVJETANA MATIĆ LUCIJA PAPIĆ, MARA ŽUVELA, MARTA ČATIĆ, LUĆI JEIĆ, PAULA MILJANIĆ, ANDREA MILAT, MARGARITA ĐURIĆ, ĐIVE ČATIĆ, LEA VODOPIĆ, TINA TOMOVIĆ, NINA MARČIĆ, NORA PEZO

 

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

FINALE OŠ “IVANA GUNDULIĆA” 39:3 OŠ “MARINA DRŽIĆA”