IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2017.-2018.

SPORT GIMNASTIKA- ŽUPANIJSKO
2. OŠ / SŠ
3. M / Ž Ž
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA – OŠ BLATO
5. VODITELJ- DOMAĆIN NENAD ŠEPAROVIĆ
6. DATUM NATJECANJA 01.03.2018.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 01.03.2018.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 3
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 3
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 24
11. IME I PREZIME SUDACA NENAD ŠEPAROVIĆ
KONAČNI POREDAK
  NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. OŠ Mokošica ŠŠD OMBLA SLAVICA BOŽIĆ MATEA FRAMQUELLI, MATEA BULJAN, MARIS BRKOVIĆ, ANTEA BOBIĆ, MATEA MASLAĆ, RAMONA POPOVIĆ, LARA LJUBIŠIĆ, MIA GEČEVIĆ, KARLA ĐEREK, MARIJANA HRNKAŠ
2. OŠ Blato ŠŠD BLATO GORDANA ŠEPAROVIĆ ANTONIA KUNJAŠIĆ, HELENA KOŽŽUL, IDA FARAC, ANJA SARDELIĆ, LUNA MAŠKOVIĆ, TAMARA MARINOVIĆ, ENA BURMAS, MAŠA FARČIĆ, LUCIJA FRANULOVIĆ, KATAARINA BAČIĆ, EMA ČERINA, ENA MAREVIĆ
3. OŠ  Župa dubrovačka ŠŠD BRENUM KARMEN MATUŠIĆ VANESA METER, ENA BRKOVIĆ, LUCIJA MILOSLAVIĆ, ANTONIA DORA KRMEK, RENATA OBLIZALO, MARIS PLEŠTINA, NINA TURČINOVIĆĆ, VERONIKA MARGARETIĆ, STELA RAMIĆ, LUCIJA PERKIĆ, GABRIELA BENČIĆ, ANTEA GUGIĆ, LEONA MARINOVIĆ

REZULTATI