IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2016.-2017.

1. SPORT BADMINTON
2. OŠ / SŠ O.Š.
3. M / Ž M
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA O.Š. MARINA DRŽIĆA
5. VODITELJ- DOMAĆIN IVA BUTIGAN
6. DATUM NATJECANJA 4.12.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 10.12.2017.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 2
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 1
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 9
11. IME I PREZIME SUDACA VLAHO ZLOŠILO

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. O.Š. IVAN GUNDULIĆ GUNDULIĆ ANA MEDO 1.MARKO JANIČIĆ 2.DAVOR MAKIVIĆ 3.NIKŠA MILIVOJEVIĆ 4.LUKA KUSALO
2. O.Š.LAPAD PETKA HADŽIRA BRKOVIĆ 1.PATRIK KONJUH 2.NIKO ŠUMIĆ 3.PATRIK KARAMATIĆ 4.LOVRO BOROVINA 5.LUKŠA STABILE
3.
4.
5.

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

   

   GUNDULIĆ-PETKA 3:1