Poštovane kolegice i kolege,

da bi Vam pobliže objasnili značenje i smisao “Univerzalne športske škole” (u daljnjem tekstu UŠŠ), ciljeve i zadaće te sami proces uvođenja odlučili smo napisati kratak prilog u svrhu boljeg razumijevanja i efikasnijeg rada u samoj provedbi UŠŠ. Nema potrebe previše govoriti o značaju UŠŠ s kineziološkog aspekta obzirom na činjenicu da smo svi svjesni utjecaja adekvatnog tjelesnog vježbanja na razvoj djece i mladeži. Ipak bitno je navesti neke temeljne sastavnice programa UŠŠ.

Program UŠŠ namijenjen je djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (fizičkog, kreativnog, emotivnog, kognitivnog itd.). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih športaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od 6 do 10 godina. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo UŠŠ predstavlja temelj za stvaranje budućih vhunskih športaša. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se odvijaju u školskim dvoranama u trajanju od 45 minuta (dva puta tjedno).
Govoreći o tehničkoj izvedbi projekta, iz prethodnog teksta je vidljivo da se treninzi provode dva puta tjedno po 45 minuta. Rad s djecom provode isključivo profesori tj. nastavnici kineziologije/tjelesne kulture (Zakon o športu čl. 60. stavak 3.). Ukoliko u matičnoj školi kod nastavnika ne postoji interes za rad u UŠŠ, postoji mogućnost angažiranja nastavnika neke druge škole ili angažirati nezaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za rad s djecom u UŠŠ. Rad UŠŠ sastavni je dio djelovanja Školskog športskog društva/kluba koji je zakonski definiran (Zakon o športu čl. 17.). Možda i najvažnija činjenica je da je rad nastavnika/profesora u UŠŠ honoriran. Sat (45 minuta) rada plaćen je nastavniku/profesoru od strane Hrvatskog školskog športskog saveza 140 kuna bruto. Isplate honorara vršit će se preko matičnih županijskih saveza s kojima nastavnici/profesori sklapaju ugovor o djelu. Hrvatski školski športski savez doznačuje bruto iznose županijskim školskim športskim savezima.
Škole koje su izabrane za provođenje navedenog programa dužne su, prije svega, osigurati uvjete za provođenje programa u školskoj dvorani, odraditi promotivni dio koji podrazumjeva informiranje djece i roditelja o programu te u konačnici upis djece u UŠŠ.

Nastavnici/profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj športskoj školi, te tri puta godišnje (prilikom inicijalnog, tranzitivnog i finalnog mjerenja) slati izvješća Županijskom školskom športskom savezu. Izvješće je potrebno sročiti prema uputama koje će Hrvatski školski športski savez napraviti i poslati na adrese županijskih školskih športskih saveza.

Svjesni činjenice da je ovime izravno obuhvaćena ona populacija koja je do sada najviše zanemarena, nadamo se da je Hrvatski školski športski savez Univerzalnom športskom školom, uspio pomaknuti stvari s mrtve točke.

Lijep športski pozdrav,

POPIS ŠKOLA KOJE PROVODE UNIVERZALNU ŠPORTSKU ŠKOLU
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2 ODJELJENJA
OSNOVNA „OREBIĆ“ OREBIĆ 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA KORČULA 1 ODJELJENJE
PODRUČNA ŠKOLA LUMBARDA 1 ODJELJENJE
OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆA PINJCA ŽRNOVO 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA „SMOKVICA“ SMOKVICA 2 ODJELJENJA
PODRUČNA ŠKOLA ČARA 1 ODJELJENJE
OSNOVNA ŠKOLA „BLATO“ BLATO 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA „VELA LUKA“ VELA LUKA 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ PLOČE 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK 2 ODJELJENJA
OSNOVNA „OREBIĆ“ OREBIĆ 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA KORČULA 1 ODJELJENJE
PODRUČNA ŠKOLA LUMBARDA 1 ODJELJENJE
OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆA PINJCA ŽRNOVO 2 ODJELJENJA
OSNOVNA ŠKOLA „SMOKVICA“ SMOKVICA 2 ODJELJENJA
PODRUČNA ŠKOLA ČARA 1 ODJELJENJE

Program Univerzalne športske škole od ove godine ima određene promjene, za koje vjerujemo da će se prihvatiti i uvažiti od strane struke, a imaju samo jednu namjenu da se poboljša program i olakša rad voditeljima. Zato su i napravljene promjene u bateriji testova koji će se koristiti u programu UŠŠ. Ova izabrana baterija testova  namijenjena je populaciji djece starosti 6-11 godina, a testovi su provjereni prema svim karakteristikama mjernih instrumenata. Od ove godine se uspostavlja i direktna komunikacija s voditeljima UŠŠ, tj preko e-mail, pa će ova baterija biti poslana i na njihove adrese (samo onih čije smo adrese dobili u popisu), pa vas još jednom molim da nam te podatke od voditelja upotpunite. Također vas obavještavamo da je i web stranica saveza doživjela određene promjene, i sve obavijesti i stručne stvari koje su vezane za program UŠŠ kao i ostalo što je u domeni HŠŠS-a, možete pronaći na: www.skolski-sport.hr.