Futsal OŠ dječaci – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024. 1. SPORT FUTSAL ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž DJEČACI 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽSŠŠ-DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN BORIS BRČIĆ 6. DATUM NATJECANJA 11.04.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 11.04.2024. 8. BROJ EKIPA NA...

Futsal OŠ djevojčice – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024. 1. SPORT FUTSAL ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ OSNOVNA ŠKOLA 3. M / Ž DJEVOJČICE 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽSŠŠ-DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN BORIS BRČIĆ 6. DATUM NATJECANJA 11.04.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 11.04.2024. 8. BROJ EKIPA NA...

Košarka SŠ mladići – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024. 1. SPORT KOŠARKA – ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ SŠ 3. M / Ž MLADIĆI 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN JURE KLARIĆ 6. DATUM NATJECANJA 08.04.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 08.04.2024....

Košarka SŠ djevojke – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024. 1. SPORT KOŠARKA ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ SREDNJA ŠKOLA 3. M / Ž DJEVOJKE 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽSŠŠ-DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN MARTIN BOGOJE 6. DATUM NATJECANJA 22.03.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 22.03.2024. 8. BROJ EKIPA NA...

Rukomet SŠ djevojke – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S ŽUPANIJSKOG NATJECANJA 2024. 1. SPORT RUKOMET – ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ SŠ 3. M / Ž Ž 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN IVAN ŽDERIĆ 6. DATUM NATJECANJA 26.03.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 26.03.2024. 8. BROJ EKIPA NA...

Rukomet SŠ mladići – 2023/2024

IZVJEŠTAJ S ŽUPANIJSKOG NATJECANJA 2024. 1. SPORT RUKOMET – ŽUPANIJSKO 2. OŠ / SŠ SŠ 3. M / Ž M 4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ DNŽ 5. VODITELJ- DOMAĆIN MARTIN BOGOJE 6. DATUM NATJECANJA 26.03.2024. 7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 26.03.2024. 8. BROJ EKIPA...