ŠŠD „Gimnazijalac“ Gimnazija Dubrovnik

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024.

1. SPORT KOŠARKA – ŽUPANIJSKO
2. /
3. M / Ž MLADIĆI
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA DNŽ
5. VODITELJ- DOMAĆIN JURE KLARIĆ
6. DATUM NATJECANJA 08.04.2024.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 08.04.2024.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 4
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 3
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 47
11. IME I PREZIME SUDACA SEMIR BAJRAMOVIĆ, ANTONIO MALEKINUŠIĆ
12. MJESTO ODGIRAVANJA SPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. GIMNAZIJA DUBROVNIK GIMNAZIJALAC IVANA BATINIĆ BARIŠA LULIĆ, ANTUN BRAUTOVIĆ, JANKO ŠUTALO, MARTIN MUCIĆ, MATIJA ZORIĆ, LUKA VUKAS, IVANO PERIĆ, MATIJA BAČIĆ, MATE PEZO, BARTOL ŠILJEG, BRUNO BARANAC, LOVRO BRAĆ, ZVONIMIR MILOGLAV, LEON KEKEZ, LUKA NAGY
2. TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK VIKTORIJA  ANITA PRIZMIĆ PUTICA, LUKO BIJELIĆ IVANO PRLJ, LUKA SALATIĆ, IVANO LUČIĆ, ZVONIMIR BASOR, IVO NJIRE, MATIJA KOPRIVICA, LEO VRTIKAPAQ, BRUNO KRMEK, ORSAT ZVONR, MAROJE MEDO, JAGO SOLDO, ILIJA SAMBRAILO
3. SŠ VELA LUKA DUPIN CVITO MARKOV VITO ANDREIS, VID BOROVINA, ANTONIJO PRIŽMIĆ, MATEO TABAIN, FILIP MIROŠEVIĆ, EMANUEL TOMASI, DOMENICO BORIS FORTE, LOVRE ŽUVELA, VAL LEUT DRAGOJEVIĆ, IVAN ŽUVELA
3. SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN OPUZEN MARIO SRŠEN IVAN KOMAZIN, ROKO PROVIĆ, ANTE SALACAN, NIKO PERKIĆ, DARIO TOŠIĆ, NIKOLA VOLAREVIĆ, IVAN ŠEŠELJ, IVAN SRŠEN, IVAN RADIĆ, ANTE JURAČIĆ

REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

½                          TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA : SREDNJA POLJOP. I THE. ŠKOLA OPUZEN          45 : 33

½                          SŠ VELA LUKA : GIMNAZIJA DBK                                                                                                                   44 : 29

Za 1.mj.               TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA  : GIMNAZIJA DBK                                                              40 : 54

 

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2023.-2024.

1.

SPORT

KOŠARKA Skupina Dubrovnik

2.

/

SREDNJA ŠKOLA

3.

M / Ž

MUŠKI

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽSŠŠ-DNŽ

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MARTIN BOGOJE

6.

DATUM NATJECANJA

21.03.2024.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

21.03.2024.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

5

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

3

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

56

11.

IME I PREZIME SUDACA

DENIS BAJRAMOVIĆ I ANTONIO MALEKINUŠIĆ

12

MJESTO ODIGRAVANJA

SPORTSKA DVORANA “GOSPINO POLJE”

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

IVANA BATINIĆ

BARIŠA LULIĆ, ANTUN BRAUTOVIĆ, JANKO ŠUTALO, MARTIN MUCIĆ, MATIJA ZORIĆ, LUKA VUKAS, IVANO PERIĆ, MATIJA BAČIĆ, MATE PEZO, BARTOL ŠILJEG, BRUNO BARANAC, LOVRO BRAĆ, ZVONIMIR MILOGLAV, LEON KEKEZ, LUKA NAGY

1.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

VIKTORIJA

 ANITA PRIZMIĆ PUTICA, LUKO BIJELIĆ

IVANO PRLJ, LUKA SALATIĆ, IVANO LUČIĆ, ZVONIMIR BASOR, IVO NJIRE, MATIJA KOPRIVICA, LEO VRTIKAPAQ, BRUNO KRMEK, ORSAT ZVONR, MAROJE MEDO, JAGO SOLDO, ILIJA SAMBRAILO

3.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

CRVENA HRVATSKA

MARKO BUTIGAN

IVAN BABIĆ, ORSAT MARTINOVIĆ, JURE JARAK, DENIS MEHIĆ, LIN NAN JANG, KRISTIJAN KOVERLICA, DAVID DAVIDOVIĆ, ANTONIO JOVIĆ, ANTE PRKAČIN, BORO NIMAI, DUJE EREŠ

3.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

POMORAC

MARTIN SENTIĆ

LEON RAMLJAK, DŽAN SULJEVIĆ, DOMAGOJ BJELOPERA, MATEO MUHOBERAC, PASKO BARBIER PRNJAT, MARKO MATIĆ, ROBERTO SELMANOVIĆ, STJEPAN BRAJOVIĆ, ROKO SINDIK, STIJEPO GOGA, LOVRO ČUSTOVIĆ, JURAJ BORKOVIĆ

5.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRTNIK

JOSIP DEDO

TONI BALETIĆ, IVAN RADIĆ, NIKO GROŠETA, MARINO VEKARIĆ, MATTEO LUCA KARLIĆ, FILIP GLUHAK, IVAN LAZO, ANTONIO DELEVSKI

 

   ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

¼           OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DBK : POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DBK                      20 : 40

½           TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DBK: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DBK     46 : 15

½           GIMNAZIJA DUBROVNIK : POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DBK                                          38 : 25

 

 

KOŠARKA SKUPINA NERETVA MLADIĆI

Ploče 25.03.2024.

SŠ fra Andrije Kačića Miošića Ploče – Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen  17 : 28