ŠŠD „Gimnazijalac“ Gimnazije Dubrovnik

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023.-2024.

1.

SPORT

FUTSAL – ŽUPANIJSKO

2.

/

SREDNJA ŠKOLA

3.

M / Ž

DJEVOJKE

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

20.12.2023.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

20.12.2023.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

2

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

1

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

24

11.

IME I PREZIME SUDACA

ROBERT HAUSVIČKA, ROBERT URBAN

12.

MJESTO ODRŽAVANJA

SPORTSKA DVORANA DUBROVNIK

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

IVANA BATINIĆ

ANTEA MEŠTROVIĆ, LUCIJA KRILANOVIĆ, MIA KULAŠ, IVA LADIŠIĆ, MARA SEBASTIJAN, TEREZA ĆORIĆ, NINA RUSKOVIĆ

2.

SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

PLOČA

IVAN ŽDERIĆ

MARIJETA IVANOVIĆ, MARIJETA MEDAK, LARA ŠUTIĆ, GABI ŽDERIĆ, LANA CVIJANOVIĆ, HELENA MEDAK, PETRA MENALO, ANA OBRADOVIĆ, VANESSA BEBIĆ, MARE DUGANDŽIĆ

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

SŠ PLOČE

1 – 1

(1 -2)P

GIMNAZIJA DUBROVNIK

IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023.-2024.

1.

SPORT

FUTSAL SKUPINA DUBROVNIK

2.

/

SREDNJA ŠKOLA

3.

M / Ž

DJEVOJKE

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

13.12.2022.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

15.12.2022.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

4

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

3

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

40

11.

IME I PREZIME SUDACA

ROBERT HAUSVIČKA, NIKOLA MAGE

12.

MJESTO ODRŽAVANJA

DUBROVNIK, GRADSKA SPORTSKA DVORANA

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

IVANA BATINIĆ

ANTEA MEŠTROVIĆ, LUCIJA KRILANOVIĆ, MIA KULAŠ, IVA LADIŠIĆ, MARA SEBASTIJAN, TEREZA ĆORIĆ, NINA RUSKOVIĆ

2.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

VIKTORIJA

MATILDA CVJETKOVIĆ ĆOSIĆ

IVANA ĆUBIĆ, KARMEN LIPANOVIĆ, LEA BJELOGRADSKI, LORNA DABELIĆ, MARTINA OBRADOVIĆ, IVA MIHOČEVIĆ, TEA OBRADOVIĆ, JANA RADIĆ, KARMEN RODIN, NEA OSTRIČKI

3.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA, DUBROVIK

UMJETNIK

KARMELA NIKOLIĆ PRKAČIN

NIKOLINA RAČIĆ, PETRA UJDUR, PETRA RAŠIĆ, HANA GUGIĆ

4.

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

SANITAS

IVICA ČULAR

ANTONIA BAZDAN, NINA BALIJA, PETRA ANČIĆ, ANTEA DUPLICA, ŽELJANA BARČOT, KATARINA STJEPOVIĆ, NINA VELIĆ, MARTINA ILIĆ, KARLA VLADIMIR, VERONIKA ŠUNJIĆ, ANAMARIJA DUGANZDIĆ, LAMIJA TUMBIĆ

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

GIMNAZIJA DUBROVNIK

10 – 1

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA, DUBROVIK

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

2 – 0

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

0 – 3

GIMNAZIJA DUBROVNIK