IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT                SKUPINA

KOŠARKA– ŽUPANIJSKO PRVENSTVO

2.

OŠ / SŠ                M / Ž

OSNOVNA ŠKOLA  – DJEVJČICE

3.

MJESTO ODIGRAVANJA

Sportska dvorana Marina Držića

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

11.02.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

11.02.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

2

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

1

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

24

11.

IME I PREZIME SUDACA

BAJRAMOVIĆ S./MALEKINUŠIĆ A.

KONAČNI POREDAK:

 

 

 

 

 

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ IVAN GUNDULIĆ

ŠŠD GUNDULIĆ

ANA MEDO

DANIJELA ĐURIĆ, DOLORES STABILE, MIA NJAVRO, ELLA MAJSTOROVIĆ, ANDREA MILAT, MARTINA LONČAR, MIA MIROVIĆ, IVA TOKIĆ, INDA ĆUSTOVIĆ, ILMA ŠAROTIĆ, UNA MAJSTOROVIĆ, PAULA LOBAŠ

2.

OŠ STJEPAN RADIĆ – METKOVIĆ

ŠŠD PREDOLAC

BORIS BRČIĆ

KRISTINA ŠUTALO, MARIJA ŽDERIĆ, MARTINA BRKIĆ, VALENTINA ŠUTALO, PETRA KONCUL, LEA MILAN, LORENA PERDEDA, PETRA VLADIMIR, MARIJA GOLUŽA, LUCIJA MUSULIN

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

FINALE

OŠ IVAN GUNDULIĆ

42 – 15

OŠ STJEPAN RADIĆ – METKOVIĆ

IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT                SKUPINA

KOŠARKA – SKUPINA DUBROVNIK 

2.

OŠ / SŠ                M / Ž

OSNOVNA ŠKOLA   – DJEVOJČICE

3.

MJESTO ODIGRAVANJA

Gradska sportska dvorana Dubrovnik

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

30.01.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

30.01.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

2

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

1

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

20

11.

IME I PREZIME SUDACA

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ IVAN GUNDULIĆ

ŠŠD GUNDULIĆ

ANA MEDO

DANIJELA ĐURIĆ, DOLORES STABILE, MIA NJAVRO, ELLA MAJSTOROVIĆ, ANDREA MILAT, MARTINA LONČAR, MIA MIROVIĆ, IVA TOKIĆ, INDA ĆUSTOVIĆ, ILMA ŠAROTIĆ, UNA MAJSTOROVIĆ, PAULA LOBAŠ

2.

OŠ MARIN DRŽIĆ

ŠŠD VIDRA

CVETANA MATIĆ

LUCIJA PAPIĆ, VALDA MIOVIĆ, MIA BARČELIĆ, KARLA LETO , MARA  ŽUVELA, LUĆI JEIĆ, MARGARITA ĐURIĆ, ĐIVE ČATIĆ, LEA VODOPIĆ, NORA PEZO, TINA ŽUVELA, NINA MARIČIĆ

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

FINALE

OŠ IVAN GUNDULIĆ

51 – 11

OŠ MARIN DRŽIĆ