IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT                SKUPINA

KOŠARKA – ŽUPANIJSKO PRVENSTVO

2.

OŠ / SŠ                M / Ž

SREDNJA  ŠKOLA  – Ž

3.

MJESTO ODIGRAVANJA

Gradska sportska dvorana Dubrovnik

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

04.02.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

05.02.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

2

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

1

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

20

11.

IME I PREZIME SUDACA

SAMIR BAJRAMOVIĆ

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

ŠŠD GIMNAZIJALAC

VLAHO ZLOŠILO

PAULA MOJAŠ, KARLA RAGUŽ – LUČIĆ, ANI PUTICA, IVA URSIĆ, HANA DILBEROVIĆ, PETRA PUTICA, LEONA KRISTIĆ, ANTARES JELČIĆ, KARLA GABRIERI, IVANA IVANIŠ

2.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA

ŠŠD VIKTORIJA

LUKO BIJELIĆ

ANA NIKA ŠKURLA, OZANA MILOJEVIĆ, ĐANA ŠAPRO, NIKOLINA TOMAŠEVIĆ, KARLA BURĐELEZ

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

GIMNAZIJA DUBROVNIK

31 – 20

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA