IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT

GIMNASTIKA

2.

OŠ / SŠ         M/Ž

OSNOVNA ŠKOLA – DJEVOJČICE

3.

MJESTO ODIGRAVANJA

ŠPORTSKA DVORANA OŠ BLATO

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

NENAD ŠEPAROVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

29.01.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

30.01.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

3

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

4

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

15

11.

IME I PREZIME SUDACA

SLAVICA BOŽIĆ

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ BLATO

ŠŠD BLATO

GORDANA ŠEPAROVIĆ

NIKOLINA BOROVINA, LUNA MAŠKOVIĆ, ENA BURMAS, LUCIJA FRANULOVIĆ, MAŠA FARČIĆ, LKATARINA BAČIĆ, SARA KOVAČEVIĆ, ENA MAREVIĆ, LORENA VUČIĆ

2.

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

ŠŠD BRENUM

VIDE VLAHIĆ

MARIS PLEŠTINA, STELA RAMIĆ, LUCIJA MILOSLAVIĆ, LEONA MARTINOVIĆ, VANESA METER, GABRIELA BENČIĆ

3.

OŠ MOKOŠICA

ŠŠD  OMBLA

KARMEN MATUŠIĆ

NELA TREŠĆEC, MIA ŠARIĆ, KLARA MILIČEVIĆ, ANTEA BOBIĆ, MATEA FRANQUELLI

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

OŠ BLATO

140,85

 

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

140,35

 

OŠ MOKOŠICA

138,60

 

 

 

 

BLATO

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

NIKOLINA BOROVINA

9,15

8,90

9,10

9,25

 

2.

LUNA MAŠKOVIĆ

9,00

9,30

9,00

9,10

 

3.

ENA BURMAS

8,85

8,40

8,25

8,00

 

4.

LUCIJA FRANULOVIĆ

8,20

8,10

7,90

8,90

 

5

MAŠA FARČIĆ

8,50

8,20

8,00

8,90

 

 

UKUPNO

35,50

34,80

34,35

36,15

140,80

 

 

Mokošica

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

NELA TREŠĆEC

7,80

8,30

8,00

8,85

 

2.

MIA ŠARIĆ

8,35

8,10

7,90

9,00

 

3.

KLARA MILIČEVIĆ

8,10

8,00

7,30

8,80

 

4.

ANTEA BOBIĆ

8,90

8,40

9,00

9,40

 

5.

MATEA FRANQUELLI

8,45

9,00

9,50

9,65

 

 

UKUPNO

33,50

33,80

34,40

36,90

138,60

 

 

Župa dubrovačka

GREDA

RUČE

TLO

PRESKOK

ZBROJ

1.

MARIS PLEŠTINA

9,40

9,50

8,70

9,40

 

2.

STELA RAMIĆ

8,90

8,10

8,40

9,35

 

3.

LUCIJA MILOSLAVIĆ

8,10

7,90

8,50

9,25

 

4.

LEONA MARTINOVIĆ

8,25

7,90

8,80

9,10

 

5.

VANESA METER

7,90

8,10

9,00

8,80

 

6.

GABRIELA BENČIĆ

7,70

8,00

8,00

8,80

 

 

UKUPNO

34,65

33,60

35,00

37,10

140,35