IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2019.-2020.

1.

SPORT                SKUPINA

JUDO – ŽUPANIJSKO

2.

OŠ / SŠ                M / Ž

OSNOVNA  ŠKOLA  – DJEČACI

3.

MJESTO ODIGRAVANJA

Dvorana OŠ Marin Držić

O

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

21.01.2020.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

28.01.2020.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

5

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

 

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

50

11.

IME I PREZIME SUDACA

IGOR JANKOVIĆ

 

KONAČNI POREDAK:

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

OŠ MOKOŠICA

ŠŠD OMBLA

IVAN PRCE

DARKO MILUTINOVIĆ, NIKO BOSNIĆ, ĐIVO MILUTINOVIĆ, BRUNO MARLAIS, ANTONIO MATANA, ANDREJ VUKOREP, MARIN PERGER MILUTINOVIĆ, IVAN NOVIĆ, ORLANDO BRATIČEVIĆ, ORSAT POŠTA, ŠIME BUTERIN, IVAN ČUIĆ, MARKO ĐANOVIĆ

2.

OŠ MARIN DRŽIĆ

ŠŠD VIDRA

DRAŽEN ORŠULIĆ

PAULO PALUNČIĆ, ANTE KNEGO, OLIVER MARLAIS, VINKO BRKAN, JOSIP KOŠTA, ORSAT BILIĆ, ĐURO BUNDA, IVAN LALIĆ, LOVRO PRKOČA, MATEJ BUTIGAN, MAROJE SEKONDO, IVAN KRISTIĆ

3.

OŠ CAVTAT

ŠŠD CAVTAT

MATKO KLARIĆ

VITO ATELJEVIĆ, NIKO SRGOTA, ANTUN OBRVAN, MARTIN ŠULJAK, PERO ŠULJAK, IVA PAVLIN, JAKO GULJEMOVIĆ, MARIJAN DERANJA, MAROJE LAZAREVIĆ, LUKA RAMADAN, PAULO MILJAS, TIJAN VALENTIN KOSTIĆ LUČIĆ, NIKOLA GRMOLJEZ

4.

OŠ GRUDA

ŠŠD GRUDA

MARIO MILIČIĆ

CVIJETKO SCHMUCH, ŠPIRO CVITKOVIĆ, LEO SLOMOVIĆ, ANDREJ KRISTIĆ, PETAR FIOROVIĆ, ALESSANDRO BRATOŠ

 

OŠ BRAĆA GLUMAC

ŠŠD LASTOVO

ĐORĐE MILEUSNIĆ/MARTINA BAŠIĆ IVČEVIĆ

DAMJAN ŠKRATULJA, TONKO ANTICA, IVAN IVČEVIĆ, TONKO ANTICA, STEFI LEŠIĆ, DOMINIK LEŠIĆ

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

1 – 4

5 – 8

UKUPNO :

OŠ MOKOŠICA

22

43

65

OŠ MARIN DRŽIĆ

11

33

44

OŠ CAVTAT

24

11

35

OŠ GRUDA

23

/

23

OŠ BRAĆA GLUMAC

/

9

9