IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2018.-2019.

1.

SPORT

BADMINTON

2.

OŠ / SŠ

3.

M / Ž

Ž

4.

NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA

5.

VODITELJ- DOMAĆIN

MIHAELA PAVLOVIĆ

6.

DATUM NATJECANJA

13.02.2019.

7.

DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA

14.02.2019.

8.

BROJ EKIPA NA NATJECANJU

3

9.

BROJ ODIGRANIH UTAKMICA

3

10.

UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU

12

11.

IME I PREZIME SUDACA

/

 

 

KONAČNI POREDAK:

 

mj.

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠSDa

VODITELJ

SASTAV EKIPE:

1.

SŠ EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

ŠŠD CRVENA HRVATSKA

MARKO BUTIGAN

HELENA ZVONE, MIA ČERJAN, NIKOLINA KABIČEK, DORA ŠURKOVIĆ

2.

SŠ GIMNAZIJA DUBROVNIK

ŠŠD GIMNAZIJALAC

VLAHO ZLOŠILO

KATARINA MATANA, BARBARA JANIČIĆ, ANDREA VLAŠIĆ, NIKA GRLJEVIĆ

3.

SŠ VELA LUKA

ŠŠD DUPIN

SANDA TASOVAC

MARTINA STIPKOVIĆ, RUŽA MIKULANDRA, JOSIPA BURMAS, ANDREA PADOVAN

 

 

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

 

SŠ GIMNAZIJA DUBROVNIK

3 – 0

SŠ VELA LUKA

SŠ VELA LUKA

0 – 3

SŠ EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

SŠ GIMNAZIJA DUBROVNIK

1 – 3

SŠ EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA