IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2017.-2018.

1. SPORT JUDO
2. OŠ / SŠ
3. M / Ž Ž
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA OŠ M DRŽIĆA
5. VODITELJ- DOMAĆIN VLAHO ZLOŠILO
6. DATUM NATJECANJA 23.1.2018.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 25.1.2018.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 3
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 31
11. IME I PREZIME SUDACA IGOR   JANKOVIĆ

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE BOD NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. Lapad 43 Petka Hadžira Brković Estera Marija Bulić, Nika Napica, Lorena Paola Arias, Ivona Caput, Nikol Đuho, Petra Skurla, Ivona Čučka, Nika Čurlin, Marija Mozara, Andrea Beusan, Nina Maršić
2. Marin Getaldić 43 Domagoj Zoran Sekulić Klara Poković, Leona Marković, Ivana Giljača, Antonela Bratanić, Leona Pralas, Marijana Kriste, Laura Kopić, Nika Grljević, Ana Baletić

 

3. Cavtat 38 Cavtat Petra Đurković, Antonija Musladin, Dorotea Drobac, Lucija Šuljak, Antonija Đurković, Nika Antončić, Gabriela Ljubišić, Mara Bagoje, Mihaela Baule, Karmen Petek