IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2016.-2017.

1. SPORT BADMINTON
2. OŠ / SŠ
3. M / Ž Ž
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA OŠ MARINA DRŽIĆA
5. VODITELJ- DOMAĆIN IVA BUTIGAN
6. DATUM NATJECANJA 4.12.2017.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 10.12.2017.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 3
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 3
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 3
11. IME I PREZIME SUDACA VLAHO ZLOŠILO

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. EKON.I TRG.Š. CRVENA HRVATSKA M.BUTIGAN 1.NIKOLINA KABIČEK 2.HELENA ZVONE 3.MIA CERJAN 4.MIA DERANJA
2. GIMNAZIJA D. GIMNAZIJALAC V.ZLOŠILO 1.BARBARA JANIČIĆ 2.KATARINA MATANA 3.KARLA MATIĆ 4.ANDREA VLAŠIĆ
3. SŠ VELA LUKA DUPIN SANDA TASOVAC 1.MARTINA STIPKOVIĆ 2.RINA DRAGOJEVIĆ 3.MARIJA FRANULOVIĆ
4.
5.

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

               1.KOLO    DUPIN-GIMNAZIJALAC   0:3                       

               2.KOLO    C.HRVATSKA-GIMN.       3:1        

               3.KOLO    C.HRVTASKA-DUPIN       3:0