IZVJEŠTAJ S  NATJECANJA  2016.-2017.

1. SPORT BADMINTON
2. OŠ / SŠ O.Š.
3. M / Ž Ž
4. NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA OŠ MARINA DRŽIĆA
5. VODITELJ- DOMAĆIN IVA BUTIGAN
6. DATUM NATJECANJA 4.12.2017.
7. DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA 10.12.2017.
8. BROJ EKIPA NA NATJECANJU 3
9. BROJ ODIGRANIH UTAKMICA 3
10. UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU 13
11. IME I PREZIME SUDACA VLAHO ZLOŠILO

 

KONAČNI POREDAK:

mj. NAZIV ŠKOLE NAZIV ŠSDa VODITELJ SASTAV EKIPE:
1. O.Š.LAPAD PETKA HADŽIRA BRKOVIĆ 1.NIKA MATANA 2.NOA SELMANI 3.LANA KORAĆ 4.MARIJA MANDIĆ 5.EMA SELMANI
2. O.Š.MARIN DRŽIĆ VIDRA SANDRA TOŠOVIĆ 1.DORA ŠURKOVIĆ 2.MARA ŠILJE 3.LUČIA GALJER 4.PETRA ŠILJE
3. O.Š.IVAN GUNDULIĆ GUNDULIĆ ANA MEDO 1.NIKOLETA TOMAŠ 2.DANA PAVLOVIĆ 3.MAJA MAKIVIĆ 3.ANAMARIJA THON
4.
5.

ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:

1.KOLO     VIDRA-GUNDULIĆ          3:O                      

2.KOLO     PETKA-GUNDULIĆ          3:0

3.KOLO     VIDRA-PETKA                   0:3